SERVEIS


Assistència jurídica personalitzada

Assessorem tant persones físiques com jurídiques en la protecció dels seus drets d’una forma específica en cada cas. Comptem amb un elenc d’especialistes en múltiples branques que trobaran la manera d´oferir aquesta assistència personalitzada a cada ocasió.

asesoramiento


Assessorament legal continuat

Oferim un servei d’assessorament adaptat a les necessitats de cada empresa.

Aquest tipus de servei ens ajuda a aconseguir i construir una relació més sòlida amb els nostres clients i per a ells és una manera molt més àgil d’obtenir l’assessorament jurídic en el moment que ho necessiten.

resolucion


Resolució de conflictes – Mediació

Per tal de no arribar a judici i solucionar el conflicte d’una forma pacífica també oferim el servei de mediació entre clients.

És un procés voluntari i, a diferència dels judicis, molt més flexible i participatiu. Amb aquesta mediació busquem:

  1. Facilitar que s’estableixi una nova relació entre les parts en conflicte.
  2. Corregir percepcions i informacions falses que es puguin tenir respecte del conflicte i/o entre els implicats en aquest.
  3. Crear un marc que faciliti la comunicació entre les parts i la transformació del conflicte.

procesos


Processos d’adquisició – Negociació de contractes

Ajudem a estudiar i valorar el contracte previ a l’adquisició d’una empresa i assessorem en la redacció dels seus termes i condicions, així com el recordatori dels documents previs a presentar abans de fer l’adquisició de l’empresa.

procesal


Processal – Defensa jurídica – Intervenció davant dels tribunals

Representem el client davant de qualsevol acte processal en què s’hagi de comparèixer davant els tribunals, sempre en defensa dels seus interessos i drets.