LA FIRMA

Quines característiques defineixen la nostra Firma?

  • Àmplia experiència del nostre equip en les seves respectives àrees de treball, proporcionant la resposta més adequada i eficaç a les necessitats dels nostres clients.
  • Formació continuada dels nostres professionals així com participació dels mateixos en docència.
  • Tracte directe i personalitzat. Exposició pròxima i plantejament pràctic de les diferents solucions legals.
  • Informació periòdica als nostres clients sobre la tramitació i actuacions realitzades.
  • Estreta col·laboració entre les diferents àrees legals de la signatura atorgant una cobertura integral en cada assumpte.

Quina és la metodologia de treball que emprem en la nostra Firma?

  • Realitzem un estudi complet i específic de cada situació en particular.
  • Analitzem de manera individualitzada la realitat jurídica de cada client.
  • Apliquem l’experiència professional del nostre equip.

Serveis a creadors, artistes i professionals del sector cultural

La Propietat Intel·lectual és una de les àrees del dret que ha desenvolupat un major auge en els últims anys produït, no n’hi ha dubte, per la incessant evolució de les noves tecnologies que han revolucionat la manera d’entendre i gaudir l’art i la cultura.

La consolidació d’Internet com a autopista d’informació li ha permès convertir-se en el mitjà primordial de distribució digital i és canal obligat de comunicació i publicitat. Qualsevol esdeveniment o llançament aconsegueix una gran difusió a través d’internet i les seves diferents xarxes.

Al mateix temps, la funcionalitat i capacitat que ofereixen la constant evolució del mercat electrònic i informàtic unit a la pròpia dinàmica del mercat han fet un tomb a alguns conceptes jurídics tradicionals i obliguen a revisar constantment els conceptes i models a utilitzar.

Per això, des de FG pretenem oferir un servei d’assessoria que permeti als autors, creadors i societats del sector cultural conèixer perfectament quins són els seus drets, l’abast d’aquests, de quina manera es poden protegir,… en conclusió, acostar als nostres clients la legislació en matèria de Propietat Intel·lectual, l’evolució de la mateixa amb l’aparició i desenvolupament de les noves tecnologies i, amb això, conèixer quins poden ser els canals d’exportació més viables per a les seves obres.

Així mateix, no descurem aquelles altres àrees en les quals l’evolució tecnològica no incideix tant però en les quals si és constant l’evolució legislativa. Per això, oferim la nostra cobertura en les àrees musical, discogràfica, editorial, artística, escènica, plàstica, audiovisual i cinematogràfica.

Labor d’equip

Som plenament conscients que la complexitat del dret implica que en un mateix assumpte conflueixin diversos aspectes jurídics i que permet diferents solucions. És per això que estudiem cada assumpte de manera conjunta i simultània pels diferents professionals de les diferents àrees amb l’objectiu de trobar la solució més adequada i favorable als nostres clients. Cada qüestió és analitzada des de tots els angles possibles pels nostres experts pel que estem habituats al treball d’equip, de resultat més fiable i eficaç que el treball individual.

Actuació Internacional

El nostre despatx desenvolupa activitats no sols en l’àmbit nacional sinó també en l’internacional, mantenint estreta col·laboració amb despatxos de diferents països tant de la Unió Europea com de fora d’aquesta.