L’EQUIP

Tasca d’equip

Som plenament conscients que la complexitat de el dret implica que en un mateix assumpte conflueixin diversos aspectes jurídics i que permet diferents solucions. És per això que estudiem cada assumpte de manera conjunta i simultània pels diferents professionals de les diferents àrees amb l’objectiu de trobar la solució més adequada i favorable als nostres clients. Cada qüestió és analitzada des de tots els angles possibles pels nostres experts pel que estem habituats a la feina d’equip, de resultat més fiable i eficaç que el treball individual.

Actuació Internacional

El nostre despatx desenvolupa activitats no només en l’àmbit nacional sinó també en l’internacional, mantenint estreta col·laboració amb despatxos de diferents països tant de la Unió Europea com de fora de la mateixa.

Els nostres advocats

Eva Faustino Ribas


Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiada en exercici pel ICAB, Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona. Especialista en Propietat Intel·lectual. Postgrau en Transformació Digital de les Organitzacions per la BSM – UPF, Màster en Mediació campus ICAB. Directora de APECAT, Associació de Productors i Editors fonogràfics i videogràfics de Catalunya. Secretària de la Junta Directiva de la Acadèmia Catalana de la Música. Vicepresidenta de la Junta Directiva del Cercle de Cultura. Col·laboradora en publicacions sobre Dret de Propietat Intel·lectual. Docent en el Postgrau de la Indústria Musical d’IL3 – UB entre altres.

Francisco Guirao Cartagena


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat en exercici pel ICAB, Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona. Màster en Pràctica Jurídica pel ICAB. Experiència professional prèvia de 12 anys en Ernst & Young Abogados i de 2 anys en Deloitte Advocats com a responsable del Departament Processal. Idiomes: castellà, català, anglès. Àmplia experiència en tota mena de procediments judicials i arbitrals en l’àmbit civil i mercantil, en negociació de contractes en els mateixos àmbits i en processos d’adquisició de societats i/o actius i Due Diligence. Publicació d’articles en revistes especialitzades i generalistes sobre Competència Deslleial i Responsabilitat Civil. Ponent en cursos interns per a Advocats de Ernst & Young sobre la Llei Concursal, Responsabilitat d’Administradors i Competència Deslleial. Activitat docent en Curs de Postgrau de la UAB. Ponent en seminaris de les Cambres de Comerç Britànica i Americana. Responsable i tutor de Practicum Esade i professor de Màster en ISDE.

Mercè Moreno Alcalde


Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Especialitzada en Urbanisme i Dret Administratiu. Col·legiada en exercici pel ICAB, Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona. Professora associada de Dret Administratiu en la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques de la Universitat Internacional de Catalunya des de l’any 2006. Publicació d’articles en revistes especialitzades i generalistes del sector immobiliari. Experiència professional prèvia de 16 anys en Leymar & Leysters Advocats, Leymar advocats, Aguirre Newman, Meirinho & Associados i Promo Consultors Assesssors. Idiomes: castellà, català, anglès i francès.

Nikolai Tyukhay


Llicenciat en Dret per la Universitat de St. Petersburg. Col·legiat en exercici pel ICAB, Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona. Màster en Dret Empresarial. Universitat de Barcelona. Centre d’Estudis Financers. Curs Monogràfic sobre Planificació Fiscal Internacional. Curs de Tributació de les Operacions Immobiliàries. Curs de Dret de Successions. Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona Especialitzat en Dret Processal Civil, Dret Immobiliari. Idiomes: castellà, català, anglès i rus.

Francisco Javier Ruiz Ruiz


Especialista en Dret Immobiliari i en Reclamacions (tant en l’àmbit del Dret Bancari com les derivades de la Responsabilitat Civil). Llicenciat en Dret i col·legiat en exercici pel ICAB, des de 2002 exerceix com a advocat procesalista dirigint la defensa de tota mena de reclamacions judicials. En l’àmbit extrajudicial assessora a empreses i professionals en dret contractual, dret societari i dret immobiliari.

Aleix Pérez Patrini


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat en exercici pel ICAB, Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona. Màster en dret empresarial per la Universitat de Barcelona. Curs superior d’especialització concursal pel Col·legi de Empresaristas. Curs d’especialització en mediació concursal per Aula Learning. Actualment exerceix també com a mediador i administrador concursal.
Idiomes: Castellà, català, anglès i italià.

Pilar Bonet Pastor


Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Recursos Humans per EADA. Màster en Pràctica de l’Advocacia impartit pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. Col·legiada en exercici en el ICAB. Exerceix com a Advocat assessorant persones i empreses en els àmbits tributari i comptable, així com a entitats sense ànim de lucre. Des de 2012 és Secretària General de la Fundació Dieta Mediterrània, realitzant funcions d’assessoria jurídica, coordinació de les accions realitzades per la Fundació i desenvolupant la participació de la Fundació en projectes europeus i internacionals.

Jaume Figueras Sabaté


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Cursos de Doctorat en Dret Financer i Tributari en la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Postgrau en Dret Tributari per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Pràctica Fiscal per la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb Ernst&Young Abogados. Col·legiat en exercici en el ICASF des de 1994. Exerceix com a Advocat assessorant persones i empreses en els àmbits tributari, immobiliari, mercantil i contractació.

Viktor Fernández Martínez


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat en exercici per l’ICAB, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Màster AGT Esade. Especialista en Dret de l’entreteniment, Mercantil, Fiscalitat, Fiscalitat Internacional, Dret de Propietat Intel·lectual i Drets d’Imatge. Administrador Concursal. Consultor legal de l’associació APROCUMUSE, associació de professionals de la cultura i la música electrònica. Docent en el Màster Postgrau Gestió Professional de la Indústria Musical: de l’Artista a el públic de l’Institut de Formació Contínua IL3 – Universitat de Barcelona (UB). Idiomes: castellà, català i anglès.

Joan Salvat Martí


Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Col·legiat en exercici per l’ICAB, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Màster en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE. Curs de Fiscalitat Internacional per ESADE. Postgrau en pràctica Jurídica de l’ICAB. Curs de Dret de la Construcció de l’ICAB. Curs de Direcció d’Empreses Constructores i Immobiliàries de la Universitat de Barcelona. Experiència prèvia de 24 anys en el sector immobiliari. Agent de la Propietat Immobiliària. Gestor administratiu. Especialitzat en Assessoria i gestió d’Empreses i dret fiscal.

Paola Barreto Perdomo


Graduada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en accés a l’advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Curs General d’Estrangeria per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Màster en Dret immobiliari per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Col·legiada en exercici per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Idiomes:

Català, castellà, italià i anglès.

Eva Fort Llinàs


Graduada en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en accés a l’advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Curs General d’Estrangeria. Màster en Dret immobiliari. Col·legiada en exercici per l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Idiomes: Català, castellà, italià i anglès.